Team Swiss Business Hub China

Beijing

Joël Saurina
Joël Saurina ©FDFA

Head of the Swiss Business Hub China

Joël Saurina (周宏瑞)
Tel. CN local: +86 10 8532 8886
Tel. CH VoIP: +41 58 484 4893
joel.saurina@eda.admin.ch

Kuno Gschwend
Kuno Gschwend ©FDFA

Chief Investment Officer, Deputy Head of Swiss Business Hub China

Kuno Gschwend (施万德)
Tel. CN local: +86 10 8532 8718
Tel. CH VoIP: +41 58 484 9275
kuno.gschwend@eda.admin.ch

Susi WANG, Ke
Susi WANG, Ke ©FDFA

Chief Trade Officer

Susi WANG, Ke  (王珂)
Tel. CN local: +86 10 8532 7530
Tel. CH VoIP: +41 58 484 4587
ke.wang@eda.admin.ch

Sunny WANG, Wen
Sunny WANG, Wen ©FDFA

Senior Trade Officer

Sunny WANG, Wen (王文)

Michael ZHAO, Yang
Michael ZHAO, Yang ©FDFA

Investment Officer

Michael ZHAO, Yang (赵阳)

Shanghai

Jo LIU, Yingming
Jo LIU, Yingming ©FDFA

Senior Investment Officer

Jo LIU, Yingming (刘颖明)

Leo PENG, Ligang
Leo PENG, Ligang ©FDFA

Senior Trade Officer

Leo PENG, Ligang (彭立刚)

Daisy CAO, Yuanyuan
Daisy CAO, Yuanyuan ©FDFA

Senior Trade Officer

Daisy CAO, Yuanyuan (曹园缘)

Guangzhou

Stéphanie WEI, Dong
Stéphanie WEI, Dong ©FDFA

Investment Officer

Stéphanie WEI, Dong (魏东)