Švýcarský příspěvek

Druhý švýcarský příspěvěk

Druhý švýcarský příspěvek je investice do bezpečnosti, stability a prosperity Evropy.

Švýcarský příspěvek k rozšíření EU

Švýcarsko se účastní různých projektů, jejichž cílem je snížit hospodářské a sociální rozdíly v rozšířené EU.