Kancelář švýcarských fondů v Praze

Ministerstvo zahraničních věcí Švýcarské konfederace
Ministerstvo zahraničních věcí Švýcarské konfederace © FDFA

První příspěvek

Švýcarsko poskytlo 1 miliardu CHF zemím, které 1. května 2004 vstoupily do Evropské unie (EU). Švýcarští voliči schválili dne 26. listopadu 2006 tento tzv. Příspěvek k rozšíření 53% hlasů.

Švýcarsko tímto příspěvkem vyjádřilo solidaritu s novými členy EU, kteří vyvíjejí velké úsilí o snížení hospodářských a sociálních nerovností. Příspěvek pro Českou republiku činil 109,78 milionu CHF a byl také pokračováním technické a finanční pomoci, kterou Švýcarsko poskytlo této zemi od začátku 90. let. Základem nového příspěvku byla Česko-švýcarská rámcová dohoda ze dne 20. prosince 2007. Obsahovala tematické priority a upravovala postupy spolupráce (nakonec bylo realizováno 38 projektů). Nejdůležitějším partnerem Švýcarska bylo Ministerstvo financí ČR, které působilo jako národní koordinační jednotka. Všechny projektové žádosti byly podány prostřednictvím této koordinační kanceláře.

Na Švýcarském velvyslanectví umístěná Kancelář zajišťovala hladký průběh programu švýcarsko-české spolupráce v České republice. Za schvalování projektů byly odpovědné Státní sekretariát pro hospodářské záležitosti (SECO) a Ředitelství pro rozvoj a spolupráci (DEZA).

Následující odkaz poskytuje podrobné informace o projektech a výsledcích v letech 2007 – 2017:

Česká republika - partnerská země Švýcarska v příspěvku na rozšíření EU

Druhý příspěvek

V prosinci 2019 schválil Nationalrat (Poslanecká sněmovna) a Ständerat (Senát) druhý příspěvek vybraným zemím EU, mezi něž patří i Česká republika. Začátek projektů a výplata finančních prostředků jsou však závislé od skutečnosti, že ze strany EU nedojde k diskriminaci Švýcarska. Spolková rada poté určila, že EU neposkytuje směnnou ekvivalenci, takže v současné době se s potenciálními partnerskými zeměmi konají pouze průzkumné rozhovory o možných oblastech spolupráce. Jakmile budou splněny podmínky pro zahájení druhého Programu, bude na ambasádě momentálně uzavřená Kancelář znovu otevřena.

Příspěvek Švýcarska vybraným zemím EU

Novinky

Místní a mezinárodní zprávy týkající se země