Стратегія швейцарського співробітництва. Україна 2011 – 2014 (стислий огляд)

Швейцарська стратегія співробітництва на 2011-2014 рр. продовжує політику Швейцарії на підтримку перехідних процесів в Україні в напрямку покращення умов життя громадян, якісного надання публічних послуг та сталого економічного розвитку. Ця Стратегія фокусується на кількох тематичних галузях, в яких Швейцарія може надати фахову компетентну допомогу та де її внесок буде дійсно корисним: репродуктивне здоров’я, місцеве самоврядування та надання публічних послуг, фінансова та економічна стабільність, а також стале управління енергоресурсами.

Мета

Швейцарія підтримує Україну на перехідному етапі з метою підвищення рівня життя її громадян, ефективного надання публічних послуг населенню та сприяння сталому економічному зростанню.

Напрямки надання допомоги

Місцеве самоврядування та публічні послуги

Репродуктивне здоров’я

Фінансова та економічна стійкість

Стале використання енергоресурсів

Ґендер та врядування як наскрізні теми

Цілі за напрямками надання допомоги

Покращення доступу до публічних послуг, які відповідають потребам населення; підвищення рівня компетентності й спроможності органів  місцевого самоврядування у наданні публічних послуг.

Підтримка України в досягненні адаптованих ЦРТ 4 та 5, тим самим значно поліпшуючи здоров’я матерів та дітей.

Створення ефективніших рамкових умов для протистояння кризовим явищам, підвищення рівня зайнятості та стимулювання ринкових можливостей у приватному секторі.

Сприяння підвищенню рівня життя, сталому економічному розвитку та зменшенню викидів парникових газів в Україні.

Допомога з боку Швейцарії

ШАРС

ШАРС

ДСШЕП

ДСШЕП

Покращений доступ до якісних публічних послуг (водопостачання, утилі-зація твердих побутових відходів, ефективність використання енергоре-сурсів домогосподарст-вами) у вибраних райо-нах/селищах міського типу/ селах.

Вагітні жінки та новонароджені в 4-х областях мають ширший доступ до якісних та ефективних репродуктивних та перинатальних послуг.

Розроблено ефективні й дійові механізми вирішення питання  проблемних кредитів;  удосконалено процедури банкрутства;  покращено управління державними фінансами.

На рівні домогосподарств, житлово-комунального та промислового секторів України запроваджено енергоефективні й екологічно сприятливі технології та фінансові механізми.

Органи місцевого самоврядування у вибраних районах/се-лищах міського типу /селах підвищили свій рівень компетентності в плануванні, бюджетуван-ні та управлінні надан-ням публічних послуг у співпраці з громадськи-ми організаціями та приватним сектором.

Проекти:

• ПРООН / МПВСР, 2010 -2012

• ДЕСПРО II, 2010-2012

• ДЕСПРО IIІ, 2013-2014

• Рада Європи / Посилення інституційної спроможності місцевих органів влади, 2011-2013

У пілотних областях чоловіки та жінки репродуктивного віку обізнані у питаннях статевого та репродуктивного здоров’я, прав та послуг, користуються ними та ведуть здоровий спосіб життя,  зокрема під час вагітності жінки.

Проекти:

• Swiss TPH / Програма здоров’я матері і дитини II, 2011-2014

• Комплексна допомога при небажаній вагітності I+II, 2011-2014

• UNICEF / MCH promotion project 2011-2014

Поліпшено бізнес-клімат і розширено  ринкові можливості для малого та середнього бізнесу.

Проекти:

• IFC/Програма з подолання наслідків кризи у фінансовому та корпоративному секторі в Україні 2010 -2012

• Органік-Стандарт - сертифікація органічної продукції II, 2011-2013

• Технічна допомога міжнародним фінансовим організаціям (МВФ, Світовий Банк) для банківських установ/НБУ

Проекти:

• IFC/ Енергоефектив-ність у житловому секторі, 2010-2012

• Unido / Більш чисте виробництво, 2011-2013

• Чорнобильський фонд "Укриття"

• Проект з енерго-ефективності у м.Вінниця

Бюджет

9 млн. шв. фр.

8 млн. шв. фр.

12 млн. шв. фр.

20 млн. шв. фр.