Dvoustranná rámcová dohoda s Českou republikou

Švýcarsko a Česká republika podepsaly rámcovou dohodu
Švýcarsko a Česká republika podepsaly rámcovou dohodu. © Zdeněk Rerych

Švýcarská státní tajemnice Sekretariátu pro hospodářské záležitosti SECO Helene Budliger Artieda a český ministr financí Zbyněk Stanjura podepsali v Praze dvoustrannou dohodu o realizaci druhého švýcarského příspěvku vybraným členským státům EU. Švýcarsko podpoří program v České republice částkou 76,9 milionu švýcarských franků. Návštěvou Budliger Artieda v Praze Švýcarsko zdůrazňuje svůj zájem na dalším posílení již tak velmi dobrých bilaterálních vztahů s Českou republikou.

Nový program spolupráce zohledňuje aktuální potřeby České republiky. Jeho cílem je posílit švýcarsko-české partnerství v oblastech, kde Švýcarsko může díky svým odborným znalostem a zkušenostem nabídnout přidanou hodnotu. Jedná se například o výzkum a inovace, migraci a integraci, systém zdravotnictví, udržitelný cestovní ruch a ochranu a zachování biologické rozmanitosti. Na tento účel je k dispozici celkem 76,9 milionu švýcarských franků.

Jednou z priorit je lepší řízení přílivu turistů do národních parků a přírodních rezervací. Na některých místech trpí parky velkým turistickým ruchem, což má odpovídající důsledky pro životní prostředí. Zde je třeba navrhnout a zavést udržitelné a alternativní modely cestovního ruchu s využitím švýcarského know-how. To rovněž přispívá k ochraně biologické rozmanitosti.

Kromě toho budou za podpory švýcarské expertízy spolufinancovány plánované reformy v oblasti výzkumné infrastruktury, domácí péče a sociální a ekonomické integrace migrantů.

Druhý švýcarský příspěvek vybraným státům EU, realizovaný prostřednictvím Sekretariátu pro hospodářské záležitosti SECO, Švýcarské agentury pro rozvoj a spolupráci SDC a Státního sekretariátu pro migraci SEM, je investicí do bezpečnosti, stability a prosperity v Evropě. Jeho cílem je posílit soudržnost, snížit hospodářské a sociální rozdíly a podpořit země vystavené migračnímu tlaku. Švýcarsko svým příspěvkem rovněž posiluje a prohlubuje bilaterální vztahy s partnerskými zeměmi EU a EU jako celkem.