Egalitate de gen

Egalitatea de gen este atunci când femeile și bărbații se bucură, în aceeași măsură, de bunurile cu valoare socială, de oportunități, de resurse și recompense. Scopul nu este ca femeile și bărbații să devină la fel, dar ca posibilitățile și șansele lor de viață să devină și să rămână egale.

Egalitatea de gen – oportunități egale pentru bărbați și femei

Egalitatea de gen este integrată ca și temă transversală în programele de dezvoltare ale SDC din anul 1990. SDC promovează egalitatea de șanse dintre femei și bărbați la sediul central, în birourile locale și printre organizațiile partenere în conformitate cu Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW).

Scopul politicii de gen a SDC este de a asigura că toate intervențiile SDC sporesc oportunitățile femeilor și bărbaților de a-și exercita drepturile în egală măsură, de a folosi și deține controlul asupra beneficiilor de dezvoltare.

Strategia de atingere a acestui scop constă în integrarea activităților de împuternicire a femeilor și bărbaților așa încât aceștia să participe activ la transformarea relațiilor de gen într-un proces de angajament constructiv și, unde e posibil, de colaborare.

Egalitatea de gen este o temă transversală integrată în toate programele și proiectele SDC din Republica Moldova.

Date statistice (Moldova)

 • Situație demografică, femei/bărbați: 51.9% / 48.1% (est. 2009)
 • Expectanța de viață la naștere, femei/bărbați: 75 / 67.2 ani (2013) 
 • Rata brută de cuprindere la toate nivele de învățământ, femei/bărbați: 71.3% / 66.5%
 • PIB per capita, femei/bărbați: USD 2,244 / USD 3,489
 • Participare în politică, nr de parlamentari, femei/bărbați: 19 / 82 (2010)
 • Administrație locală, nr de primari, femei/bărbați: 166 / 713  (2011)
 • Salariu mediu femei - 76.4 % din salariu mediu bărbați

Cadru legislativ

 • Convenția pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW), decizia parlamentului Republicii Moldova cu nr 87 din 28.04.1994
 • Planul național de acțiuni privind drepturile omului pentru 2004-2008
 • Planul de acțiuni Republic of Moldova – Uniunea Europeană
 • Programul național de asistență în sănătate reproductivă și planificare familială pentru 1999-2003
 • Decizia Guvernului din martie 2005 privind Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (2005-2015)
 • Legea privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, nr 241-XVI din 20.10.2005
 • Legea privind egalitatea de șanse dintre femei și bărbați, nr 5-XVI din 09.02.2006
 • Legea privind prevenirea și combaterea violenței în familie, nr 45 din 01.03.2007
 • Planul Național “Promovarea egalității de gen în societate pentru 2006-2009”
 • Strategia națională de dezvoltare pentru 2008-2011, Legea parlamentului Republicii Moldova nr 295 din 21.12.2007
 • Strategia sistemului național de protecție și asistență a victimelor traficului de ființe umane pentru 2009–2011 și Planul de acțiuni 
 • Programul național privind egalitatea de gen pentru 2010-2015 și Planul de acțiuni

Documente adiționale

Instrumente generale și tematice

Publicații

Linkuri utile

Detailed information can be found on the English page.