Strategie

Asistența elvețiană acordată Republicii Moldova începând cu anul 2000 este o expresie a solidarității și, de asemenea, are scopul să consolideze securitatea și stabilitatea în Europa. În ultimii ani, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) s-a concentrat pe domeniile Sănătate, precum și Apă și sanitație, cu obiectivul clar de a contribui la dezvoltarea acestor două sectoare în conformitate cu standardele europene.

Strategia de Cooperare a Elveției pentru Republica Moldova (2014-2017)

Priorităţile Strategiei de Cooperare (2014-2017) se înscriu în strategiile și politicile sectoriale ale Guvernului Republicii Moldova.

Pentru a asigura continuitatea asistenței, strategia elvețiană a fost elaborată în baza experienţei și parteneriatelor stabilite în perioada anterioară. Strategia conține de asemenea unele abordări inovative.

Obiectiv general

A oferi sprijin Republicii Moldova în procesul de tranziţie, prin asigurarea unui acces echitabil la servicii publice şi capacităţi instituţionale consolidate, cu accent special pe sectoarele sănătăţii şi asigurării cu apă.

Priorităţi tematice/ domenii de activitate:

Program:

Obiective

Proiectele SDC în domeniul sănătăţii urmăresc extinderea accesului populaţiei rurale şi vulnerabile la servicii de bază de calitate în asistenţa medicală primară, sănătatea mentală, urgenţele pediatrice şi sănătatea adolescenţilor.

În domeniul asigurării cu apă şi sanitaţie, SDC contribuie la îmbunătăţirea accesului populaţiei la apă potabilă de calitate şi sanitaţie prin promovarea, în special în sate şi oraşele mici, a unor modele durabile şi la costuri accesibile care pot fi preluate de alte comunităţi.

În domeniul migraţiei şi dezvoltării, SDC îşi axează acţiunile pe explorarea şi pilotarea unor intervenţii inovative axate atât pe extinderea la maxim a efectelor pozitive ale migraţiei asupra dezvoltării, cât şi pe diminuarea consecinţelor negative ale migrației.
 

Detailed information can be found on the English page.