Program de Granturi Mici

Prin intermediul Programului de granturi mici, Biroul de Cooperare Elvețiană în Moldova sprijină inițiativele locale care promovează valorile democratice, drepturile omului, inclusiv egalitatea de gen, incluziunea socială, buna guvernare, sau propune intervenții inovatoare care completează domeniile de intervenție ale SCO-M în Moldova. De asemenea, programul sprijină proiecte de artă și cultură care promovează libertatea de exprimare, diversitatea și coeziunea socială.

Nu există termene limită pentru depunerea cererilor. Acestea sunt primite și examinate în mod continuu, pe baza principiului "primul venit, primul servit". Pentru mai multe detalii despre procedurile de aplicare și procesele de selecție, vă rugăm să consultați Ghidul de aplicare. 

English (PDF, 5 Pages, 384.7 kB, English)

Română (PDF, 5 Pages, 378.7 kB, Romanian)

Русский (PDF, 5 Pages, 467.7 kB, Russian)