Migrație și dezvoltare

Prin intermediul Programului "Valorificarea potențialului migrației în Moldova", SDC sprijină Guvernul Moldovei în procesul de elaborare și implementare a reformelor menite să creeze un mediu favorabil pentru ca migranții și asociațiile diasporei moldovenești să contribuie la dezvoltarea durabilă a țării. 

În cadrul acestui Program, SDC susține trei inițiative complementare:

  • Proiect "Consolidarea cadrului institutțional în domeniul migrației și dezvoltării a Moldovei" implementat de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM)
  • Proiect "Migraație și dezvoltare locală", Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)
  • Proiect "Un model de prestare servicii integrate cu statut de întreprindere socială durabilă NEXUS Mooldova" (NEXUS Moldova), Agenția Internațională pentru Informații din Țările Sursă (IASCI)    

Detailed information can be found on the English page.