Wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Szwajcarii

Press releases, 14.11.2016

Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się 14 listopada z Prezydentem Konferencji Szwajcarskiej Johannem Schneiderem-Ammannem w Bernie w ramach swojej oficjalnej wizyty państwowej w Szwajcarii. Oficjalne rozmowy, w których wzięło udział trzech członków Szwajcarskiej Rady Związkowej, skupiały się, oprócz relacji dwustronnych, także wokół kwestii związanych z polityką europejską i gospodarczą. Po zakończeniu rozmów Prezydent Schneider-Ammann oraz Prezydent Duda odwiedzili wspólnie jedną z firm w okolicach Berna w ramach promocji szwajcarskiego dualnego systemu szkolnictwa zawodowego.

© Erik Reumann

W oficjalnych rozmowach, które się odbyły w rezydencji Lohn, oprócz Prezydenta Schneidera-Ammanna wzięły udział także dwie członkinie Rady Związkowej Doris Leuthard oraz Simonetta Sommaruga. Zarówno szwajcarska, jak i polska strona, podkreśliły zamiar pracy nad dalszym zacieśnieniem stosunków dwustronnych, które w ostatnich latach udało się znacznie pogłębić.

Uczestnicy spotkania rozmawiali także o współpracy w ramach tzw. Funduszu Szwajcarskiego. Kwestie związane z polityka europejska też stanowiły bardzo ważny element rozmów dwustronnych. Strona szwajcarska wyjaśniła trwający obecnie w Bernie proces rewizji prawa dot. obcokrajowców oraz kwestię wdrożenia art. 121a szwajcarskiej Konstytucji dot. ograniczenia masowego napływu cudzoziemców do Szwajcarii.

Ponadto rozmowy dwustronne obejmowały kwestie dot. polityki energetycznej, klimatycznej i migracyjnej. Strony poruszyły także problematykę związaną z wysokim kursem franka szwajcarskiego, za sprawa którego wiele gospodarstw domowych w Polsce zadłużonych w tej walucie znalazło się w trudnej sytuacji. Strony się zgodziły, że będą wspierać wymianę informacji pomiędzy bankami centralnymi obu krajów.

Po zakończeniu rozmów prezydenci obu krajów odwiedzili wspólnie w okolicach Berna jedną z międzynarodowych firm prowadzących działalność produkcyjną i badawczą. Na miejscu mieli okazję porozmawiać z uczniami zdobywającymi praktyczne doświadczenie zawodowe. Prezydent Polski dowiedział się, jak w praktyce funkcjonuje dualny system szkolnictwa zawodowego w Szwajcarii.

Pogłębione stosunki

O tym, że Polska stała się w ostatnich latach bardzo ważnym partnerem dla Szwajcarii, świadczy najlepiej duża częstotliwość kontaktów dwustronnych na wysokim szczeblu. Ostatnie oficjalne spotkanie robocze na poziomie prezydentów miało miejsce w lipcu 2015 roku. Wówczas Prezydent Szwajcarii Simonetta Sommaruga spotkała się z Prezydentem Bronisławem Komorowskim oraz Premier Ewą Kopacz. Za sprawą dwustronnej wymiany handlowej na poziomie 3,8 miliarda CHF (2015) oraz szwajcarskich inwestycji bezpośrednich w Polsce wynoszących około 6 miliardów CHF (2015) Polska jest najważniejszym partnerem gospodarczym Szwajcarii w regionie Europy Środkowej.

Od 2008 roku Szwajcaria uczestniczy w różnych projektach mających na celu zmniejszanie nierówności społecznych i gospodarczych w obrębie tzw. nowych krajów Unii Europejskiej. Tzw. Fundusz Szwajcarski jest pewnym wyrazem solidarności ze strony Szwajcarii. Tym samym Szwajcaria chce budować podwaliny dla solidnej współpracy gospodarczej i politycznej z Unią Europejską i jej krajami członkowskimi.