Pomoc humanitarna i rola biznesu

Local news, 19.05.2022

Zorganizowana przez Stowarzyszenie ONZ Polska we współpracy z Ambasadą Szwajcarii debata panelowa wysokiego szczebla poświęcona jest świadczeniu pomocy humanitarnej dla Ukrainy i roli, jaką może w niej odegrać sektor prywatny. 

Swiss Humanitarian Aid
Swiss Humanitarian Aid © EDA

Ambasada Szwajcarii we współpracy ze Stowarzyszeniem Narodów Zjednoczonych Polska organizuje debatę panelową wysokiego szczebla na temat dostarczania pomocy humanitarnej dla Ukrainy i roli, jaką może w tym odegrać sektor prywatny. Po wystąpieniu Bogny Janke, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, polscy i szwajcarscy przedstawiciele organizacji humanitarnych, administracji publicznej, sektora prywatnego oraz przedstawiciele ONZ będą dyskutować o doświadczeniach i wnioskach płynących z pomocy humanitarnej dla Ukrainy oraz roli, jaką może odegrać w niej sektor prywatny.