Zameldowanie / Immatrykulacja / Zmiana adresu

Zdecydowaliście się Państwo na zamieszkanie Zagranicą. W przypadku zapytań (Zameldowanie, paszport, stan cywilny, prawo do glosowania itd.)
lub problemów, Przedstawicielstwo Szwajcarii zagranicą (Ambasada lub konsulat) od zaraz będzie Państwa adresem kontaktowym.

Właściwy konsulat zagranicą odpowiada miejscu Państwa zamieszkania.  Regularny kontakt z Przedstawicielstwem Szwajcarii
jest wskazany dla obydwu stron. Co więcej obywatele Szwajcarii osiedleni zagranicą winni dokonać meldunku (immatrykulacji).
W tym celu prowadzony jest rejestr Szwajcarów Zagranicą (zwany również Rejestrem Immatrykulacyjnym).

Na tej stronie znajdziecie Państwo informacje o immatrykulacji, procedurze po zmianie adresu i przy powrocie do Szwajcarii.