Paszport i dowód osobisty

Informacje ogólne o nowym paszporcie biometrycznym (Modell 10)

Z dniem 1 marca 2010 r. wystawiany będzie tylko jeden model paszportu szwajcarskiego – paszport 2010 – z danymi biometrycznymi. Mogą Państwo zamówić paszport biometryczny online (model 10), wpisując swoje dane na stronie internetowej: www.schweizerpass.ch. Na zakończenie otrzymają Państwo automatycznie e-mail potwierdzający Państwa dane i żądanie ustalenia terminu z ambasadą, w celu pobrania biometrycznych danych. Tak jak do tej pory oczywiście mogą Państwo wystąpić o paszport osobiście przy okienku po telefonicznym ustaleniu terminu. W tym celu nie ma obowiązku wypełniania dodatkowego formularza i nie jest niezbędne posiadanie zdjęcia.

Wizyta osobista w celu pobrania danych biometrycznych jest obowiązkowa w każdym przypadku.

Proszę zwrócić uwage na fakt, iż dane osobowe wpisane w paszporcie biometrycznym jak, nazwisko, imię, data urodzenia i miejscowość pochodzenia są pobierane na podstawie szwajcarskich rejestrów rodzinnych. Jeśli Państwa dane zawarte w rejestrze nie są aktualne (n.p. z powodu zmiany nazwiska przez małżeństwo), zmiana musi zostać wpisana na początku w szwajcarskim rejestrze cywilnym; wymaga to określonego czasu oczekiwania.

Proszę zwrócić uwagę na fakt, że teraźniejszy paszport odczytywany mechanicznie (Modell 03), paszport biometryczny (Modell 06) i dowod osobisty mogą być używane do ostatniego dnia ukończenia ich ważności.

Więcej informacji o nowym paszporcie biometrycznym (Modell 10) znajdą Państwo na następującej stronie internetowej: www.schweizerpass.ch (de/fr/it)

Dowód osobisty

Ta sama procedura, jak w przypadku paszportu biometrycznego (Model 10).
Strona internetowa: www.schweizerpass.ch (de/fr/it)