Co należy zrobić po zawarciu małżeństwa poza granicami Szwajcarii

Zawarcie związku małżeńskiego za granicą należy zgłosić w szwajcarskim przedstawicielstwie, tak aby dane w szwajcarskich rejestrach mogły zostać zaktualizowane.

Zagraniczne urzędy generalnie nie informują szwajcarskiego przedstaicielstwa o zmianach stanu cywilnego. W związku z tym należy złożyć niezbędne dokumenty w Ambasadzie Szwajcarii, tak aby urząd stanu cywilnego w Szwajcarii mógł wpisać Twój związek do swojego rejestru. Zmiana stanu cywilnego musi być również zarejestrowana w ewidencji Ambasady. Procedury te są bezpłatne i trwają do kilku tygodni.