Vende Pune

Departamenti Federal i Punëve të Jashtme (FDFA) kërkon rregullisht punonjës të kualifikuar dhe të motivuar.

Vendet e punës do të publikohen përmes portalit shtetëror të punës në Internet. Kërkimin mund ta specifikoni sipas kritereve të ndryshme.

Portali shtetëror i punës (gjermanisht, frëngjisht, italisht) 

Specialist/e e kujdesit infermieror në familje/komunitet

Projekti 'Shëndet për të Gjithë' (HAP) po kërkon të punësojë një Specialist/e të kujdesit infermieror në familje/komunitet, si anëtar kyç i ekipit të projektit.

Specialisti/ja e kujdesit infermieror në familje/komunitet do të punojë me ekipin e HAP dhe me stafin e partnerëve për:

  • përditësimin e profileve/përshkrimit të punës së infermierëve të KSHP me qëllim delegimin e detyrave midis mjekëve dhe infermierëve;
  • mbështetjen për edukimin dhe zhvillimin profesional të infermierëve të familjes në sektorin e KSHP-së me fokus tek ofrimi i shërbimit shëndetësor në shtëpi dhe parandalimi i kontrollit të sëmundjeve jo-infektive;
  • mbështetjen për hartimin, zhvillimin dhe ofrimin e programit Master në kujdesin infermieror në familje/komunitet

Për hollësira të mëtejshme shkarkoni këtu njoftimin e plotë në PDF ose shiheni atë në faqen në rrjet të projektit HAP.