Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini

Sjedište Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini © EDA

Kao zvanično predstavništvo Švicarske, ambasada pokriva sva pitanja koje se tiču diplomatskih odnosa između dvije zemlje. Ambasada zastupa interese Švicarske u područjima političkih, ekonomskih i pravnih poslova, kao i nauke, obrazovanja i kulture. Pored toga ambasada je nadležna za implementaciju programa saradnje Bosne i Hercegovine i Švicarske.

Zadaci Amabasade

Aktuelne informacije o putovanjima

Putovanje u Švicarsku za građane i građanke Bosne i Hercegovine

Zbog razvoja epidemiološke situacije, Bosna i Hercegovina je od 11. oktobra 2021. godine uvrštena među rizične zemlje.

Za nevakcinisane državljane trećih zemalja koje spadaju među rizične zemlje, ulazak u Švicarsku moguć je samo u hitnim slučajevima. U tom slučaju neophodno je dobiti putni list (Laissez-Passer). Obrazložene i opravdane upite možete poslati na e-mail adresu: wien.cc@eda.admin.ch. Lista sa pobrojanim situacijama hitnih slučajeva može se naći na web stranici Državnog sektretarijata za migracije SEM (D / F) među Covid-19 direktivama pod tačkom 1.5.

Osobama koje dolaze iz rizične zemlje i dalje je dozvoljen ulazak u Švicarsku ako se dokaže da su cijepljeni priznatom vakcinom: Federalni zavod za javno zdravstvo Bundesamt für Gesundheit (BAG).

Dodatne informacije možete dobiti na web stranici Državnog sekretarijata za migracije Staatssekretariats für Migration (SEM).

Ako putovanje u Švicarsku uključuje tranzit kroz drugu stranu zemlju, putnici su sami odgovorni da provjere pravila za putovanja koja su na snazi u toj zemlji.

Da biste vidjeli koja se pravila primjenjuju na Vašu osobnu situaciju prilikom ulaska u Švicarsku, konsultujte online Travelcheck.

Svaka osoba koja ulazi u Švicarsku mora prikazati popunjen obrazac za ulazak u zemlju Einreiseformular  (u rijetkim slučajevima se prave iznimke u skladu sa čl. 3 Propisa COVID-19 u vezi sa međunarodnim prometom osoba). Stoga je važno popuniti elektronski obrazac za ulazak u zemlju najranije 48 sati prije ulaska na kompjuteru ili smartfonu, kako bi se dobio QR-kod putem e-maila. Ovaj kod mora biti spreman za pokazivanje prilikom dolaska u Švicarsku. Granična služba može izreći novčanu kaznu ako obrazac za ulazak nije ispunjen ili ako su podaci netačni.

Od 20.12.2021. je potrebno da sve osobe od 16 godina pa naviše koji ulaze u Švicarsku moraju pokazati negativan PCR test ne stariji od 72 sata, ili antigen test ne stariji od 24 sata.

Na sljedećim stranicama možete provjeriti sve informacije o restrikcijama koje su na snazi usljed pandemije COVID-19:

SEM

BAG

EU

Informacije o putovanjima Ministarstva vanjskih poslova Švicarske

 

Putovanje u Bosnu i Hercegovinu za građane Švicarske i zemalja EU

Granice Bosne i Hercegovine ponovo su otvorene za građane Švicarske i EU. Putnici moraju posjedovati jednu od tri potvrde:

  • negativan test (PCR ili antigenski) na virus SARS-COV-2 iz ovlaštene laboratorije, koji nije stariji od 48 sati.
  • potvrdu o COVID-19 vakcinisanju:

a) vakcina koja se prima u dvije doze – potvrda da je osoba vakcinisana drugom dozom vakcine prije 14 i više dana od dana dolaska na granični prijelaz

b) vakcina koja se prima u jednoj dozi - potvrda da je osoba vakcinisana jednom dozom vakcine prije 14 i više dana od dana dolaska na granični prijelaz

  • potvrdu izdatu od ljekara o preboljenom COVID-19 u proteklom periodu od 14 do 180 dana od dana dolaska na granični prijelaz BiH.

Izuzeti od ovog pravila su:

  • Dijete mlađe od sedam godina, koje putuje u pratnji roditelja ili staratelja, ako isti posjeduju negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa na virus SARS-CoV-2, odnosno potvrdu o vakcinisanju ili potvrdu da je prebolio bolest COVID-19 izuzeta su od ovog pravila; 
  • Maloljetni stranac čiji je roditelj državljanin Bosne i Hercegovine, kao i stranac koji je supružnik državljanina Bosne i Hercegovine.

Na sljedećim stranicama možete provjeriti sve informacije o restrikcijama koje su na snazi usljed pandemije COVID-19:

Granična policija BiH

Ministarstvo sigurnosti i bezbjednosti BiH 

BAG

Informacije o putovanjima Ministarstva vanjskih poslova Švicarske

Dobrodošli

Pročitajte pozdravno obraćanje ambasadora Švicarske u Bosni i Hercegovini

Sponzorski partneri

Lista sponzorskih partnera koji podžavaju naše evente ili projekte