Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini

Sjedište Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini © EDA

Kao zvanično predstavništvo Švicarske, ambasada pokriva sva pitanja koje se tiču diplomatskih odnosa između dvije zemlje. Ambasada zastupa interese Švicarske u područjima političkih, ekonomskih i pravnih poslova, kao i nauke, obrazovanja i kulture. Pored toga ambasada je nadležna za implementaciju programa saradnje Bosne i Hercegovine i Švicarske.

Zadaci Amabasade

Aktuelne informacije o putovanjima

Putovanje u Švicarsku za građane i građanke Bosne i Hercegovine

Od 2. maja 2022. ulazak u Švicarsku ponovo će biti moguć pod normalnim uslovima, kao i prije pandemije!

Dodatne informacije mogu se pronaći na web stranici Državnog sekretarijata za migracije (SEM).

Dobrodošli

Pročitajte pozdravno obraćanje ambasadora Švicarske u Bosni i Hercegovini

Sponzorski partneri

Lista sponzorskih partnera koji podžavaju naše evente ili projekte