A második svájci-magyar együttműködési program tematikus szakterületei

Local news, 03.02.2023

A 2022. november 8-án aláírt, a magyarországi gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését célzó második svájci-magyar együttműködési programról szóló keretmegállapodás nyolc tematikus területen biztosít értékes támogatást, ezeket az alábbiakban mutatjuk be.

Specifikus célkitűzések
Specifikus célkitűzések SDC / SECO / SCO

Konkrét célkitűzések és tematikus területek

1.   A gazdasági növekedés és a társadalmi párbeszéd előmozdítása, a (fiatalkori) munkanélküliség csökkentése

(i) Szakképzés

Indikatív svájci előirányzat: 8,956 millió CHF

A "Magyarországi szakképzési program" célja, hogy hozzájáruljon a magyarországi Szakképzés 4.0 stratégia célkitűzéseihez, nevezetesen a szakképzésben az érettségi vizsgával kapcsolatos attitűdök megújításához; a duális szakképzés megerősítéséhez a KKV-k bevonásával; valamint a pályaorientáció fejlesztéséhez a szakképzés minőségének javítása, valamint munkaerő-piaci relevanciájának fokozása érdekében.

(ii) Kutatás és innováció

Indikatív svájci előirányzat: 10,254 millió CHF

A "Kutatási program" magyar kutatóintézetek, egyetemek és vállalkozások kutatási lehetőségeinek és innovációs kapacitásának erősítésével, valamint a nemzetközi partnerekkel való kutatási és innovációs együttműködés elősegítésével járul hozzá Magyarország gazdasági növekedéséhez és versenyképességének javításához. A program valamennyi alkotóeleme erősíti a magyar kutatási és innovációs közösségek kapcsolatait az Európai Kutatási Térség vezető KFI szereplőivel és hálózataival, és javítja az összhangot az Európai Kutatási Térség szakpolitikai célkitűzéseivel.

A tematikus területen belül támogatásban részesül az "Andrássy Egyetem és a svájci egyetemek közötti partnerség" című kutatási projekt is, amelynek célja az Andrássy Egyetem nemzetközi kutatóközpontként betöltött szerepének erősítése és a Svájccal folytatott tudományos csereprogramok előmozdítása.

(iii) Mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozása

Indikatív svájci előirányzat: 12,0 millió CHF

A "Mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítése a finanszírozáshoz való jobb hozzáférés révén" című projekt befektetési lehetőségek biztosításával támogatja a kreatív iparban működő KKV-k fejlődését, elősegítve a piacbővítést és a munkahelyteremtést. A projekt várhatóan hozzájárul a hazai kreatív iparágak által előállított hozzáadott érték növeléséhez, hazai tevékenységeik bekapcsolódásához a nemzetközi értékláncokba és exporttevékenységük kiterjesztéséhez.

2.   A migráció kezelése és az integráció támogatása. A közbiztonság fokozása

(iv) A migráció kezelésének támogatása és az integrációs intézkedések előmozdítása

Indikatív svájci előirányzat: CHF 1,987 millió

Az "Emberkereskedelem elleni küzdelem" program a hatékonyság növelését célozza a társadalom egészére és különösen a kiszolgáltatott társadalmi csoportokra vonatkozó megelőző intézkedések kidolgozásával, az emberkereskedelem elleni küzdelemben részt vevő szervek közötti együttműködés javításával, valamint a Magyarország és Svájc közötti együttműködés fokozásával; továbbá az áldozatok reintegrációját célzó szolgáltatások javításával.

3.   A környezet és az éghajlat védelme

(vi) Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások

Indikatív svájci előirányzat: 11,945 millió CHF

A "Geotermikus energiaforrások alkalmazása a távfűtésben" program célja az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése a távfűtési rendszerekben és a megújuló energiák használatának előmozdítása a geotermikus energiaforrások alkalmazásának növelése révén, a meglévő kutak korszerűsítésével vagy geotermikus kutak távfűtési rendszerekhez csatlakoztatásával.

(viii) Víz- és szennyvízgazdálkodás

Indikatív svájci előirányzat: CHF 15,931 millió

A "Magasabb vízminőség Magyarországon" program célja a magyarországi vízminőség javítása települési ivóvízellátó hálózatok korszerűsítésével és települési szennyvíztisztító telepek átfogó fejlesztésével, ezen belül a mikroszennyeződések célzott eltávolításának kísérleti jellegű kipróbálásával.

4.   A szociális rendszerek megerősítése

(xi) Egészségügy és szociális védelem

Indikatív svájci előirányzat: 14,926 millió CHF

A "Hospice-palliatív ellátási program" célja a hospice- és palliatív ellátási szolgáltatások nemzeti rendszerének fejlesztése, a szolgáltatások minőségének javítása és az azokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében az integrált palliatív ellátóegységek regionális szintű rendszerének kialakításával, a meglévő otthoni hospice-szolgáltatók és az integrált egységekkel való együttműködésük megerősítésével, új típusú szolgáltatások továbbfejlesztésével, valamint képzések és kampányok szervezésével.

Az Országos Mentőszolgálat "Életmentési készségek fejlesztése – LIFE Together projekt" című egyedi kezdeményezésének célja egy elsősegélynyújtási oktatási hálózat létrehozása az életmentés, a hosszú távú egészségkárosodás megelőzése és az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében.

(xii) Kisebbségek és hátrányos társadalmi helyzetű csoportok

Indikatív svájci előirányzat: 9,952 millió CHF

A "Digitális terek elérhetősége és a hátrányos helyzetű csoportok digitális kompetenciáinak javítása" című program célja a hátrányos helyzetű, ezen belül roma emberek digitális írástudásának növelése, hozzájárulva a felnőtt munkaképes-korú lakosság foglalkoztathatóságának javításához, a társadalmi befogadást célzó felnőttkori tanulás ösztönzéséhez, valamint a munkalehetőségekhez való hozzáférés javításához. Mindezek hozzájárulnak a roma emberek önállóságának növeléséhez és ahhoz, hogy aktív állampolgárokká váljanak.

5.   Technikai támogatás

(xiv) Technikai segítségnyújtási alap

Indikatív svájci előirányzat: CHF 1,3 millió

(xv) Támogatási intézkedés előkészítési alap

Indikatív svájci előirányzat: CHF 0,349 millió