Feiertage

15.04.2022 Freitag Karfreitag
18.04.2022 Montag Ostermontag
27.04.2022 Mittwoch Königstag
04.05.2022 Mittwoch Totengedenktag
05.05.2022 Donnerstag Befreiungstag
26.05.2022 Donnerstag Auffahrt
06.06.2022 Montag Pfingstmontag
01.08.2022 Montag Nationalfeiertag
20.09.2022 Dienstag Prinzentag
26.12.2022 Montag Stephanstag