Flagowe projekty

©
Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu dla Zdrowia © FDFA

Polsko-Szwajcarski Dzień Innowacji

Wspieranie innowacyjności jest jednym ze strategicznych celów rządu polskiego. W wiodących rankingach (np. The Global Innovation Index) Szwajcaria uznawana jest za najbardziej innowacyjny kraj świata, a szwajcarskie firmy inwestują znaczne środki w Polsce. Renoma Szwajcarii jako centrum innowacji nie jest jeszcze powszechnie znana w Polsce, ale szwajcarskie firmy są cenione za wysokiej jakości produkty i usługi oraz za to, że są doskonałymi pracodawcami.

Doskonałą okazję do uczenia się od siebie nawzajem i wymiany doświadczeń między innowacyjnymi ekspertami, politykami, naukowcami i przedsiębiorcami stanowi coroczny Polsko-Szwajcarski Dzień Innowacji. Cykl wydarzeń jest współorganizowany przez Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą oraz Ambasadę Szwajcarii w Polsce.

6. edycja Polsko-Szwajcarskiego Dnia Innowacji w 2021 r. będzie poświęcona tematyce czystych technologii – polscy i szwajcarscy eksperci, politycy i przedstawiciele branży będą omawiali innowacyjne rozwiązania technologiczne mające na celu ochronę środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki i elektryczności oraz zrównoważonego budownictwa i ekologicznych budynków. 

Rejestracja, program i prelegenci

Poprzednie edycje:

Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu dla Zdrowia, #WspółpracaDlaZdrowia

Jednym ze strategicznych celów polskiego rządu jest poprawa dostępności i jakości krajowego systemu opieki zdrowotnej. Jako siedziba kilku najbardziej innowacyjnych na świecie, odnoszących sukcesy firm farmaceutycznych Szwajcaria stworzyła zdecentralizowany i integracyjny system opieki zdrowotnej. Dzięki obowiązkowym ubezpieczeniom zdrowotnym i dotacjom celowym system ten świadczy wysokiej jakości usługi na rzecz wszystkich mieszkańców.

Coroczne Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu dla Zdrowia stanowi przestrzeń dla dwustronnego dialogu na temat polityki zdrowotnej oraz wymiany informacji na temat trendów, możliwości i wyzwań między politykami, ekspertami w dziedzinie zdrowia, naukowcami, przedstawicielami branży i medykami. Cykl wydarzeń jest współorganizowany przez Ambasadę Szwajcarii w Polsce oraz Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą. Od pierwszej edycji w 2011 r. tematy corocznych konferencji dotyczyły takich zagadnień jak medycyna prewencyjna, opieka nad seniorami, leczenie onkologiczne czy opieka zdrowotna oparta na danych.

11. edycja Polsko-Szwajcarskiego Forum Dialogu dla Zdrowia w 2021 r. będzie poświęcona tematyce badań naukowych w zakresie medycyny oraz ich (często niewystarczającej) drodze ku komercjalizacji – jak wspierać badania i rozwój w zakresie innowacyjnych nowych metod leczenia poprzez niwelowanie luki pomiędzy światem nauki a biznesem. Więcej informacji znajdziesz tutaj: link

Wystawa objazdowa: „CLEANTECH – technologia dla zielonej przyszłości”

Czy technologia może ocalić świat? Wskutek rozwoju technologicznego ludzkość diametralnie zmieniła środowisko życia na Ziemi, co ma swoje dobre i złe strony. Aby ograniczyć nasz negatywny wpływ na środowisko naturalne i klimat, musimy zacząć jak najszybciej wdrażać bardziej ekologiczne nawyki i nowe technologie.

Szwajcaria jest światowym liderem w zakresie innowacyjności i dąży do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju przyjętych w Agendzie 2030. Na wystawie „CLEANTECH – technologia dla zielonej przyszłości” przedstawione zostaną innowacyjne rozwiązania technologiczne opracowane przez szwajcarskich naukowców i przedsiębiorców w takich obszarach jak gospodarka wodna, rolnictwo, elektromobilność, recycling i energetyka.

Aby zainspirować innych do współpracy nad zrównoważoną przyszłością, Ambasada Szwajcarii w Polsce zaprezentuje wystawę objazdową w instytucjach partnerskich w największych miastach Polski w okresie od października 2021 r. do grudnia 2022 r. 

Więcej informacji znajduje się na stronie poświęconej CLEANTECH - Touring Exhibition