Małżeństwo dla wszystkich − nowe przepisy prawne z 1 lipca 2022

Od 1 lipca 2022 r. Szwajcaria uznaje i dopuszcza małżeństwa osób tej samej płci. Od 01.07.2022 nie można już rejestrować w Szwajcarii związków partnerskich.

Jeśli Twoje małżeństwo został zarejestrowany za granicą, musi być wpisany do szwajcarskiego rejestru cywilnego przez właściwy organ w Szwajcarii. W tym celu należy złożyć określone dokumenty w swoim przedstawicielstwie w Szwajcarii.