Zgon

Zgon obywatela szwajcarskiego, jego małżonka lub zarejestrowanego partnera musi zostać zgłoszony do przedstawicielstwa szwajcarskiego za granicą, w celu przekazania odpowiednich informacji do szwajcarskiej ewidencji ludności.

W przypadku zgonu za granicą urzędy zagraniczne nie przekazują automatycznie aktu zgonu do szwajcarskiego przedstawicielstwa. Należy zatem złożyć w Ambasadzie Szwajcarii wymagane dokumenty. Urząd stanu cywilnego w Szwajcarii jest odpowiedzialny za wprowadzenie informacji o zgonie do swojego rejestru.

Również w przypadku zgonu w Szwajcarii osoby mieszkającej na stałe za granicą należy zgłosić ten fakt w szwajcarskim przedstawicielstwie.