Opłaty za wizę wjazdową (wizę pracowniczą)

Wysokość opłat uregulowana jest w Rozporządzeniu o Opłatach do Ustawy Federalnej o Obcokrajowcach (Rozporządzenie o Opłatach AuG, GebV-AuG, SR 142.209) oraz w kodeksie wizowym. Opłaty pobierane są w walucie ustalonej przez Przedstawicielstwo Szwajcarii.

Opłatę wizową należy uiścić przy składaniu wniosku. W przypadku wycofania bądź oddalenia wniosku opłata nie jest zwracana.

Przedstawicielstwo Szwajcarii zastrzega sobie w każdej chwili możliwość wprowadzenia zmian ze względu na zmiany w kursie walut.

Kategoria Kwota w PLN
Dorośli 270