Gdzie mam złożyć wniosek o wydanie wizy wjazdowej w celu podjęcia pracy?

Miejsce zamieszkania Wniosek o wizę należy złożyć w następującym urzędzie
Polska Ambasada Szwajcarii w Warszawie