Partnerë

Në linjë me Udhëzimet e Departamentit Federal të Punëve të Jashtme (FDFA) mbi Partneritetet me Sponsorat, për të rritur transparencën e jashtme mbi partneritetet ku hyjnë ambasadat dhe konsullatat e Zvicrës jashtë vendit,  po japim një listë të partnerëve për vitin aktual së bashku me eventet përkatëse.  

Për 2023 partnerët tanë të konfirmuar janë (përditësimi i fundit më 30.01.2024): 

Emergency Rescue Albania ERA   Dita Kombëtare e Zvicrës
SGS  Dita Kombëtare e Zvicrës
SICPA  Dita Kombëtare e Zvicrës
Swiss-Albanian Chamber of Commerce SWISSA  Dita Kombëtare e Zvicrës
Tashko-Pustina Legal Tax  Dita Kombëtare e Zvicrës