Održan prvi okrugli stol sa predstavnicima švicarskih NVO-a u BiH

Article, 16.06.2016

23 predstavnika 18 švicarskih NVO-a koje su aktivne u Bosni i Hercegovini okupili su se danas u Sarajevu na prvom okruglom stolu sa timom za saradnju pri Ambasadi Švicarske u BiH. Svrha ovog okupljanja bila je da se poveže i uspostavi mreža švicarskih NVO-a u BiH, da se istraži potencijal i sinergija za uzajamnu saradnju, te da se podijele korisne informacije o Švicarskom program saradnje i aktivnostima Ambasade Švicarske u BiH.

Učesnici su naglasili važnost dobre saradnje između švicarskih NVO-a i Švicarskog programa saradnje © FDFA

Programski menadžeri pri Ambasadi Švicarske predstavili su okupljenim gostima najveća dostignuća tokom 20 godina Švicarskog programa saradnje u BiH fokusirajući se na tri glavna područja rada: demokratsko upravljanje, općinske službe i pravosuđe; zdravstvo; i ekonomija i zapošljavanje. Učesnicima je također predstavljen uvid u nadolazeću Strategiju saradnje 2017 – 2020. godine. Važne sesije u programu svakako su bile i diskusija o potencijalu migracije i dijaspore za razvoj i to kreiranjem sinergija između NVO-a, bh. dijaspore i Švicarskog programa saradnje, te razmjena informacija o izazovima i ulozi (švicarskih) NVO-a u slučajevima prirodnih nepogoda u BiH i regiji upravljanjem smanjenja rizika od katastrofa. Bilo je zanimljivo čuti koje su to naučene lekcije iz poplava, te kako su aktivni angažman, humanitarna podrška i dobra saradnja između udruženja bh. dijaspore, NVO-a i relevantnih institucija u BiH važni tokom prirodnih katastrofa.

Predstavnici švicarskih NVO-a koje su aktivne u BiH predstavili su i usporedili svoje različite platforme, strategije i ciljeve, promovirali svoja postignuća, ali i razmijenili iskustva o teškoćama, preprekama i mogućim rješenjima vezana za svakodnevni rad nevladinog sektora u BiH. U fokusu razmjene informacija i diskusija bile su zanimljive teme poput osnaživanja mladih ljudi, naročito djevojaka, interkulturalna razmjena među mladima, edukacija ljudi da preuzmu odgovornost za svoju zemlju i vlastite živote, širenje entuzijazma, rad na unapređenju različitih oblasti poput zdravstva i obrazovanja, održiv ekonomski razvoj, kreiranje radnih mjesta, zaštita okoliša, deminiranje, sektor poljoprivrede i uključivanje dijaspore. Učesnici su zaključili da će uspostavljanje kontakata sa kolegama iz drugih NVO-a i sa programskim menadžerima iz Ambasade Švicarske omogućiti bolju saradnju uključujući lakšu i bržu razmjenu važnih informacija. Naredni sastanak održat će se 2017. godine.

Po završetku radnog dijela gosti su posjetili foto-izložbu „20 godina – 20 lica i priča“ koja prikazuje primjere dobrih praksi 20 godina Švicarskog programa saradnje u BiH.