Uspješna posjeta Petrovu i Gradačcu u sklopu projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH

Press release, 24.07.2017

Više od 200 održanih foruma lokalnih zajednica, realizovana 76 infrastrukturna projekta i 34 projekta društvene uključenosti, 125 modernizovanih prostorija mjesnih zajednica, sedam otvorenih društvenih centara, brojne obuke koje su prošli predstavnici mjesnih zajednica, samo su neki od dosadašnjih rezultata projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ) u BiH“. Ovaj zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske, kojeg provodi UNDP je u godinu dana provedbe utjecao na kvalitet života više od 100.000 građana u BiH, od čega 40.000 žena.

Kako bi se na licu mjesta upoznali sa izuzetnim rezultatima projekta, predstavnici ambasada Švicarske i Švedske u BiH i UNDP-a posjetili su općine Gradačac i Petrovo, koje su među 24 jedinice lokalne samouprave u kojima se projekat realizuje.

Tokom posjete školskom igralištu u opštini Petrovo © UNDP BiH

Vlada Švicarske već dugi niz godina podržava projekte koji su usmjereni na razvoj lokalne zajednice. Sa ovim se projektom napravio još jedan dodatni korak, jer djeluje tamo gdje ljudi žive i zaista realizuju svoje potrebe. „Za mene projekat 'oživi' onda kada upoznam ljude koji u njemu učestvuju i kada razgovaramo o njihovim brigama i viziji njihove budućnosti. Lokalne zajednice trebaju postati mjesta gdje građani mogu direktno učestvovati u procesima lokalnog razvoja“, naglasila je Barbara Dätwyler Scheuer, direktorica za saradnju Ambasade Švicarske u BiH.

„Zadovoljstvo mi je vidjeti da ovaj projekat daje dobre rezultate, jer već je sad evidentna jača uloga građana u odlučivanju i radu općinskih uprava“, izjavio je predstavnik Ambasade Švedske u BiH Mario Vignjević, te naglasio da su sami građani svojim prijedlozima učinili da ovaj projekat bude još efektivniji i uspješniji.

„Projekat finansiraju Vlade Švicarske i Švedske u iznosu u 14,5 miliona konvertibilnih maraka, a jedinica lokalne samouprave u njegovom finansiranju učestvuju sa 30% sredstava. Ova participacija daje domaćim vlastima osjećaj vlasništva nad projektom, te podstiče njihov veći angažman. Ono što je posebno bitno naglasiti je da su mnoge aktivnosti u okviru projekta identifikovane kao prioriteti od samih građana i uključuju veliki broj volontera“, rekao je zamjenik rezidentne predstavnice UNDP u BiH, Sukhrob Khoshmukhamedov.

Predsjednik Skupštine opštine Petrovo Brano Marjanović je na održanom sastanku sa delegacijom izrazio zahvalnost vladama Švicarske i Švedske kao i UNDP-u, koji kroz ovaj projekat pružaju veliku pomoć stanovništvu ove lokalne zajednice. Upriličena je posjeta Domu zdravlja, gdje je na osnovu prioriteta koje su na forumu definisali građani kupljen ultrazvuk. „Ovo je znatno poboljšalo kvalitet pružanja zdravstvenih usluga za oko 5.500 osiguranika ove opštine, koji sada na preglede neće morati putovati u zdravstvene ustanove u Doboj ili Banja Luku“, rekla je Toda Đukanović, glavna sestra Doma Zdravlja u Petrovu.

Ovom prilikom je predstavljen i projekat Crvenog krsta u Petrovu, koja organizuje volontere iz sedam mjesnih zajednica da u ovoj općini rade sa penzionerima, osobama preko 60 godina starosti bez primanja, te ženama i drugim osobama kojima je potrebna pomoć. Delegacija je posjetila i MZ Krtova, gdje je realizovan projekat asfaltiranja i uređenja školskog poligona.

Pored upoznavanja sa rezultatima projekta, dodatni cilj posjete bio je stjecanje uvida o učešću žena i mladih u projektnim aktivnostima. O učešću žena u političkom životu na nivou mjesnih zajednica predstavici ambasada su razgovarati sa Nerminom Hadžimuhamedović, šeficom odjela za društvene odnose u Općini Gradačac, koja je ujedno i koordinatorica projektnih aktivnosti mjesnih zajednica u ovoj općini. U prisustvu načelnika Gradačca Edisa Dervišagića posjećena mjesna zajednica Vida 1 i novootvoreni društveni centar, gdje su predstavnici Vijeća mladih MZ Vida 1 podjelili svoja iskustva o projektu, kao i poglede na budućnost. „Kroz aktivnosti ovog projekta, naučili smo da se uz prave ljude i dobre ideje može puno uraditi i postići, ne samo za nas, već i za druge, jer svojim akcijama mijenjamo svoje okruženje“, rekao je Zlatko, član Vijeća mladih, MZ Vida 1.

Barbara Dätwyler Scheuer i načelnik Gradačca Edis Dervišagić © Imrana Kapetanovic za UNDP BiH

„Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ je zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske u vrijednosti od 14,5 miliona KM, a sprovodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Cilj projekta je povećanje demokratskog i direktnog učešća građana Bosne i Hercegovine u lokalnoj upravi, jačanje odgovornosti općinskih vlasti i poboljšanje infrastrukture i usluga na nivou mjesnih zajednica.

136 mjesnih zajednica i 24 jedinice lokalne samouprave širom zemlje učestvovat će u prvoj fazi projekta, čime će se doprinijeti poboljšanju kvalitete života 300.000 ljudi širom zemlje.

Za više fotografija tokom posjetite Facebook stranicu Ambasade.