Bosna i Hercegovina u fokusu švicarskog predsjedavanja Vijećem sigurnosti UN-a

Local news, 09.05.2023

Bosna i Hercegovina će 10. maja biti u fokusu Vijeća sigurnosti UN-a pod predsjedavanjem Švicarske. Ovo je prvi put da Švicarska predsjedava ovim važnim tijelom. U New Yorku će Švicarska nastojati da osigura dobre uslove za konstruktivnu diskusiju o Bosni i Hercegovini. 

Švicarska delegacija u Vijeću sigurnosti UN-a
Švicarska delegacija u Vijeću sigurnosti UN-a ©FDFA

Tokom svog predsjedavanja ovog mjeseca, Švicarska također ima ambiciju da osigura nesmetano odvijanje rada Vijeća i iskoristit će priliku da istakne prioritete definisane za njen mandat.
Šta predsjedavanje Vijećem sigurnost znači za Švicarsku? I kako se ovaj angažman odnosi na Bosnu i Hercegovinu?
Ovaj bilten (PDF, 14 Pages, 8.1 MB, English) pruža pregled prvih mjeseci švicarskog članstva u Vijeću sigurnosti, navodi prioritete za naredne dvije godine i predstavlja fokus i program Švicarske dok predsjedava ovim najvažnijim međunarodnim tijelom.
Želimo vam ugodno čitanje!

Švicarska u Ujedinjenim nacijama
Švicarska u Ujedinjenim nacijama ©FDFA