Historija švicarskog programa saradnje u Bosni i Hercegovini

20 godina uspješne saradnje

Švicarska i zemlje bivše Jugoslavije odavno imaju posebne odnose, jer su ljudi iz tog regiona iseljavali na rad u Švicarsku. Shodno tome, veliki broj ljudi iz Bosne i Hercegovine su u toku i nakon rata u Švicarskoj potražili utočište.

Za Švicarsku, kao i za druge zemlje u Evropi, stabilizacija ovog regiona je politički cilj neophodan za osiguranje mira. I ekonomski oporavak je značajan cilj, jer je to preduvjet za socijalnu i političku regionalnu integraciju putem trgovine, a jednog dana i ulazak u Evropsku uniju.

  • U toku rata, od 1991. do 1995. godine, Švicarska je za hitnu i humanitarnu pomoć u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini ukupno izdvojila 96,6 miliona eura.
  • Od 1996. do 1998. godine, u Bosni i Hercegovini je proveden specijalni program, usmjeren na humanitarnu pomoć i rekonstrukciju.
  • Na osnovu iskustava stečenih u humanitarnoj fazi, i sa djelimično istom strukturom provedbe, 1999. godine je izrađen prvi srednjoročni program za Bosnu i Hercegovinu. Naglasak je preusmjeren sa humanitarne pomoći na dugoročnu saradnju u razvoju, uz sveukupni cilj tranzicije i pomirenja. Sami brojevi izbjeglica i raseljenih lica, kao i potreba da se region stabilizira, Bosnu i Hercegovinu su smjestili na visoko mjesto političkih prioriteta Švicarske. Shodno tome, za Bosnu i Hercegovinu je namijenjeno 33,3 miliona eura.
  • Srednjoročni program za period 2000-2003. godine objedinio je različite aktivnosti započete u sklopu specijalnog programa u različite domene usmjerene ka unapređenju socijalne i ekonomske situacije,  kao i podršci institucionalne reforme.
  • Srednjoročni program za period 2004-2008. sadržao je, u suštini, sveukupne ciljeve i strategije prethodnog programa. Ovaj program je, međutim, bio usmjeren na manji broj preciznije definiranih domena i tema. Nova tema, koja se dotiče skoro svih drugih, Promoviranje procesa promjene, dala je doprinos u odgovoru na različite izazove i posljedice koje izaziva proces tranzicije.
  • Švicarsku strategiju saradnje u BiH 2009-2012. zajednički su pripremili i sproveli Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), kao dio Ministarstva vanjskih poslova Švicarske (FDFA), i Državni sekretarijat za ekonomske poslove  (SECO), pri Ministarstvu za ekonomske odnose, obrazovanje i istraživanja (EAER).
  • Švicarska strategija saradnje 2013-2016. zapravo je nastavak prijašnjeg programa saradnje sa naglaskom na sljedeća područja rada: 1) Lokalna uprava i opštinske usluge, 2) Zdravstvo i 3) Ekonomija i zapošljavanje. Važna podrška je data reformi pravosuđa kao i migracijskom partnerstvu između Švicarske i BiH. 
  • Aktuelna Strategija saradnje Švicarske u BiH 2017-2020. fokusira se nepomijenjeno na zdravstvo, ekonomiju i zapošljavanje, te demokratsku upravu, opštinske usluge i pravdu. Važna tema ostaje migracijsko partnerstvo, te smanjenje rizika od katastrofa (DRR), rodna ravnopravnost i principi dobrog upravljanja.  

Ako želite znati više o švicarskom programu saradnje u Bosni i Hercegovini pogledajte: