Манай хамт олон

Франциска Фрайбургхаус
Хамтын ажиллагааны захирал, Ерөнхий консулыг түр орлон гүйцэтгэгч 

Бунуа Мейэр-Биш
Хамтын ажиллагааны дэд захирал, Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга

Жан Рето Капаул
Санхүү,  хүний нөөц, захиргааны хэлтсийн дарга

Д. Заяасайхан
Хөтөлбөрийн ахлах зохицуулагч

Л. Золзаяа
Хөтөлбөрийн ахлах зохицуулагч

Г. Байгалмаа

Хөтөлбөрийн зохицуулагч

Н.Эрдэнэсайхан
Хөтөлбөрийн зохицуулагч 

Н. Хосцэцэг
Санхүү, хүний нөөц захиргааны хэлтсийн орлогч дарга

Д. Уламбаяр
Санхүүгийн ахлах ажилтан

Б. Батцэцэг
Санхүүгийн ажилтан

Б. Отгонтуяа
Санхүүгийн ажилтан 

Ц. Тансагмаа
 
Мэдээлэл харилцааны ажилтан

М. Гэсэр
Мэдээлэл, технологийн менежер

Ж. Болорцэцэг
Оффис менежер

Ш. Даариймаа
Консулын Нарийн бичгийн дарга

Ц. Чулуунцэцэг
Ресепшн, Захиргааны туслах ажилтан

Б. Баянбаатар
Жолооч, туслах ажилтан