Program i ri mbështetjeje për të rritur konkurrueshmërinë dhe eksportet nga ndërmarrjet bujqësore


Diese Seite ist nicht auf Deutsch übersetzt. Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus:

Press releases, 07.06.2023

Një bashkëpunim i ri midis Sekretariatit Shtetëror të Zvicrës për Çështjet Ekonomike, Ministrisë së Bujqësisës dhe Zhvillimit Rural, dhe Qendrës Ndërkombëtare të Tregtisë nisi sot më synim përmirësimin e rritjes së eksporteve të agrobiznesit

Zv. Kreu i Ambasadës zvicerane Patrik Meier tek lançimi i programit për promovimin e tregtisë.  Tiranë 07.06.2023.
Zv. Kreu i Ambasadës zvicerane Patrik Meier tek lançimi i programit për promovimin e tregtisë. Tiranë 07.06.2023. © Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.

Në aktivitetin lançues tek Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministrja Frida Krifca njoftoi programin e ri për promovimin e tregtisë i cili do të mbështesë sektorin e agrobiznesit në Shqipëri me synim krijimin e një rritjeje të qëndrueshme të eksporteve.

"Më vjen mirë që një agjenci prestigjoze, nën drejtimin e Kombeve të Bashkuara dhe të Organizatës Botërore të Tregtisë, i bashkohet punës për të arritur objektivin tonë për produkte shqiptare cilësore dhe konkurruese. Bujqësia shqiptare po shndërrohet në një eksportues të fuqishëm rajonal të produkteve të freskëta me 500 milionë dollarë eksporte për vitin 2022 duke përmbushur ritmin e rritjes së vendosur si objektiv madhor, atë të 1 miliard dollarë eksporte në vitin 2030”, tha Ministrja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Frida Krifca.

"Shqipëria ka patur përparim të mirë me eksportet bujqësore në vitet e fundit, por ka ende potencial për t’u shfrytëzuar. Ndërmarrjet në Shqipëri ende kanë rrugë për të bërë për të plotësuar standardet ndërkombëtare dhe europiane të cilësisë për t’u përputhur me pritshmëritë e tregut”, tha Zv. Kreu i Misionit tek Ambasada e Zvicrës, Patrik Meier.

Me programin e ri të financuar nga qeveria zvicerane, Qendra Ndërkombëtare e Tregtisë do të punojë ngushtë me ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM-të), me organizatat që mbështesin biznesin, dhe me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, për të forcuar kapacitetet, sistemet dhe rregullat me qëllim që të rriten eksportet bujqësore dhe ushqimore, dhe të përmirësohet gama dhe cilësia e tyre.

Projekti do të fokusohet tek konkurrueshmëria dhe rritja e qëndrueshme e eksporteve të ndërmarrjeve të vogla e të mesme dhe tek përmirësimi i kapaciteteve të organizatave që mbështesin biznesin për të dhënë shërbime cilësore. Një element i fortë i gjithpërfshirjes parashikohet brenda projektit, duke shënjestruar gratë në agrobiznes.

Asistenca do të përfshijë produkte bujqësore sipas kërkesave të tregjeve ndërkombëtare, transformimin digjital, dhe respektimin e parimeve të qëndrueshmërisë. Përfituesit, përfshirë qeverinë dhe institucionet sektoriale nën varësi, do të mbështeten për të marrë një qasje strategjike ndaj zhvillimit të sektorit, ndërsa organizatat e biznesit do të mbështeten për të dhënë shërbime më cilësore ndaj NVM-ve.

Përmes metodologjisë së zhvilluar nga Qendra Ndërkombëtare e Tregtisë, pritet që mbështetja e re të prezantojë mënyra innovative në prodhim dhe në hyrjen tek tregjet ndërkombëtare. Programi është pjesë e bashkëpunimit zviceran në Shqipëri i cili përfshin mbështetjen për zhvillim ekonomik dhe punësim.