Efikasna i efektivna izrada propisa kao preduslov uspešnog razvoja države

Press release, 06.06.2018

Švajcarska Vlada je podržala publikaciju o izradi propisa koja predstavlja značajan strateški korak ka daljem razvoju srpskog zakonodavnog okvira.

Publikacija o izradi propisa
Publikacija o izradi propisa © UNDP Serbia

U okviru druge faze projekta „Jačanje nadzorne funkcije i transparentnosti u radu Narodne skupštine“, koji podržava Vlade Švajcarske, a sprovodi Agencija UN za razvoj (UNDP), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu objavio je jedinstvenu monografiju, „Nomotehnika i pravno rasuđivanje“. Monografija upoznaje čitaoce sa tehnikom izrade propisa. U pitanju je jedna od najvažnijih veština, neophodna za uspostavljanje efikasne, odgovorne i transparentne javne administracije – izradu zakonskih propisa i akata. 

Monografija je prva publikacija takve vrste u Republici Srbiji. Služiće kao korisno uputstvo svim stručnjacima i praktičarima iz oblasti zakonodavstva – narodnim poslanicima, državnim službenicima na svim nivoima javne uprave, pravnim stručnjacima, akademskoj zajednici, predstavnicima civilnog društva. 

U okviru istog projekta, Pravni fakultet je u prethodnom periodu podržan u osmišljavanju i sprovođenju serije predavanja kroz univerzitetski kurs – Izrada predloga zakona i drugih propisa. Cilj kursa je stvaranje nove akademske generacije kvalifikovane u oblasti izrade i izmene zakona i propisa. 

Kurs je okupio više od 130 državnih službenika i studenta prava. Postao je deo redovnih nastavnih planova i programa na Pravnom fakultetu. Tokom 2017. godine organizovan je kurs o izradi nacrta zakona za predstavnike lokalnih skupština i lokalne samouprave u tri regiona (južna Srbija, centralna Srbija i Vojvodina). 

Projekat „Jačanje nadzorne funkcije i transparentnosti u radu Narodne skupštine“ je u drugoj fazi sprovođenja koja će trajati do 2019 godine. Vlada Švajcarske podržala je ovaj projekat u vrednosti od 1.7 miliona evra, sa ciljem da se osnaži uloga narodnih poslanika u zastupanju interesa građana Srbije, pojača nadzorna uloga Narodna skupštine, kao i da se postojeći mehanizmi tog nadzora intenzivnije koriste.