Ambasada Švajcarske u Beogradu

Ambasada Švajcarske u Beogradu
Ambasada Švajcarske u Beogradu © FDFA

U funkciji zvaničnog predstavništva Švajcarske, ambasada obavlja mnoštvo različitih aktivnosti koje pokrivaju sve tematske oblasti diplomatskih odnosa između dve vlade. Ona zastupa interese Švajcarske u oblasti politike, privrede, finansija, pravosuđa, nauke, obrazovanja i kulture.

Zadaci ambasade

Obaveštenje Ambasade Švajcarske u Srbiji o prevarama sa radnim dozvolama/vizama

Ambasada Švajcarske u Srbiji vas obaveštava o postojanju prevare u vezi sa dobijanjem radnih dozvola i viza za Švajcarsku. Zahtev za radnu dozvolu podnosi direktno poslodavac iz Švajcarske, ne podnosilac zahteva.

Ambasada ne sarađuje sa agencijama. Napominjemo da su validne samo one informacije koje su objavljene na zvaničnom sajtu Ambasade.

Ambasada ne preuzima odgovornost za informacije objavljene na drugim mestima.

Pismo dobrodošlice

A greeting from the local Ambassador

Slobodna radna mesta

Zapošljavanje lokalnog personala, uslovi

Partneri

Lista partnera koji podržavaju Ambasadu Švajcarske.

Detailed information can be found on the german, french or english page.