Zadaci Ambasade

Kao zvaničan predstavnik Švajcarske, ambasada je zadužena za različite aktivnosti koje pokrivaju sve tematske oblasti diplomatskih odnosa između dveju vlada. Ona štiti političke, ekonomske, finansijske, pravne, naučne, obrazovne i kulturološke interese Švajcarske.

Ambasada podržava saradnju između Švajcarske i zemlje domaćina. U tu svrhu su bliski kontakti  ministarstava privrede dvaju zemalja značajni. Bilateralni susreti koje ambasada organizuje jačaju odnose između Švajcarske i zemlje domaćina.

Ambasada promoviše privredu, izvoz i turizam Švajcarske u zemlji domaćina. Ona sklapa kontakte sa švajcarskim poslovnim ljudima kojima pruža opšte i pravne informacije o privredi zemlje domaćina. Ambasada prati ekonomsku i političku situaciju i prenosi dešavanja koja su sa tačke gledišta Švajcarske značajna.

Ambasada deluje u pravcu saradnje u oblasti nauke, tehnologije i obrazovanja, a posebno se trudi da pojača saradnju dveju država u oblasti istraživanja i inovacija. Ona podstiče razmenu ideja između naučnih ustanova i univerziteta. Ambasada takođe podržava švajcarske studente u zemlji domaćina i sarađuje na odlasku studenata iz zemlje domaćina koji se mogu integrisati u švajcarske univerzitete.

Ambasada deluje u oblasti kulture tako što podstiče međusobno razumevanje i sprovodi švajcarsku kulturnu politiku. Ona između ostalog deluje u pravcu jačanja kontakata sa ustanovama iz ove oblasti iz Švajcarske i zemlje ili umetnika iz zemlje domaćina. Ambasada podržava švajcarske umetnike koji žele da svoja dela predstave zemlji domaćinu. Događaji koje ambasada organizuje ili podržava imaju za cilj da švajcarskom delovanju u ovoj oblasti obezbede bolju vidljivost, kao i da povežu različite kulture.

U oblasti medija, ambasada povezuje švajcarsku vladu sa zvaničnim organima, nacionalnim i međunarodnim medijima u zemlji domaćina. Ambasada podržava aktivnosti novinara švajcarsih medija.

Početak stranice