Program

Švajcarski program saradnje sa Srbijom 2022-2025

Start-up Bootcamp studenata u NTP Beograd
Start-up Bootcamp studenata u NTP Beograd ©NTP Beograd

Dugogodišnja saradnja Švajcarske sa Srbijom zasniva se na bliskom partnerstvu, zasnovanom na snažnim političkim, ekonomskim, naučnim i kulturnim vezama, uz značajnu dijasporu koja živi u Švajcarskoj. Prepoznajući ove veze i uzimajući u obzir napredak postignut u proteklih 30 godina, kao i preostale izazove, Švajcarska će ostati posvećena i nastaviti da podržava procese reformi u Srbiji za dobrobit njenih građana.

Švajcarski program saradnje sa Srbijom 2022 - 2025 (PDF, 36 Pages, 3.8 MB, English) (dostupno samo na engleskom jeziku).

Strateška orijentacija i prioriteti Švajcarskog programa saradnje sa Srbijom 2022-2025

Opšti cilj: Švajcarska će doprineti održivom razvoju i inkluzivnom rastu, uz podsticanje demokratskih procesa, kao podršku napretku Srbije ka evropskim standardima i vrednostima.

Ciljevi prema oblastima saradnje:

  1. Demokratsko upravljanje i civilno društvo: Građani i civilno društvo aktivno učestvuju u inkluzivnim demokratskim procesima uz odgovorne i efikasne institucije.
  2. Ekonomski razvoj i zapošljavanje: Žene i muškarci u Srbiji učestvuju u inkluzivnom i održivom ekonomskom rastu i jednakim ekonomskim mogućnostima.
  3. Klimatske promene i održivi urbani razvoj: Unapređena otpornost na klimatske promene i dekarbonizacija u skladu sa ciljevima „Zelene agende za zapadni Balkan“ podržavaju razvoj društva i privrede u Srbiji.

Migracije ostaju važna tema švajcarsko-srpske saradnje. Migraciono partnerstvo između Švajcarske i Srbije se nastavlja, uključujući inicijative u skladu sa švajcarskim migracionim strateškim okvirom za zapadni Balkan 2020–2023, prateći dosadašnji pristup uključivanja svih delova vlade. Takođe, globalni program za migracije i razvoj sa specifičnom projektnom komponentom u Srbiji nastaviće da dobija podršku Švajcarske u narednom periodu.

U okviru Programa, najmanje 1% ukupnog budžeta biće izdvojen za podršku u oblasti kulture i umetnosti, sa fokusom na lokalne kulturne inicijative.

Ukupan iznos sredstava koji je opredeljen za Srbiju iznosi 96,5 miliona švajcarskih franaka za period od 2022. do 2025. godine.

Švajcarski program saradnje sa Srbijom razvili su Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Švajcarski državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO), u bliskoj saradnji sa Švajcarskim državnim sekretarijatom za migracije (SEM), kao i sa vladinim kancelarijama, civilnim društvom i privatnim sektorom u Srbiji. 

Ambasada Švajcarske u Beogradu je nadležna za upravljanje i praćenje rezultata Programa.  

Švajcarska strategija saradnje sa Srbijom za period 2018-2021. godine

Švajcarsko-srpska saradnja
Švajcarsko-srpska saradnja ©SDC

Švajcarska je posvećena podršci Srbije i njenih reformi na putu ka unapređenju političke, ekonomske i društvene sfere i životne sredine. Ova posvećenost je naročito važna u periodu reformi na putu Srbije ka evropskim integracijama.

Saradnja sa Zapadnim Balkanom, i od 1991.godine sa Srbijom, se zasniva na solidarnosti i zajedničkom interesu za mir, stabilnost i ekonomski prosperitet. Švajcarska smatra da je Republika Srbija ključna kada je u pitanju regionalna saradnja i održavanje dugoročne stabilnosti na Zapadnom Balkanu.

Švajcarska je među četiri najveća bilateralna donatora u Srbiji sa važnim programom saradnje koji je do sada imao vidljive rezultate. Od 1991.godine, finansijska podrška Srbiji iznosi oko 400 miliona evra.

Strategija je zajednički dokument Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO). Strategija pruža podršku  u okviru celokupne strategije Švajcarskog državnog saveta na temu Međunarodne saradnje 2017-2020 i Švajcarske strategije za saradnju 2018-2021.