Projekat Kultura za demokratiju: Otvoren drugi javni poziv

Local news, 16.12.2022

U okviru projekta Kultura za demokratiju raspisan je novi poziv za dostavljanje predloga za realizaciju kulturnih i umetničkih projekata. 

Projekat Kultura za demokratiju: Otvoren drugi javni poziv
Projekat Kultura za demokratiju: Otvoren drugi javni poziv ©CfD

Kroz projekat Kultura za demokratiju biće pružena podrška nezavisnoj kulturnoj sceni u Srbiji da podstakne kritičko i kreativno razmišljanje na društvene teme koje su od važnosti za razvoj lokalnih zajednica.

Otvoren poziv se odnosi na grantove za kulturne i umetničke projekte koji imaju za cilj da podrže realizaciju kulturnih i umetničkih projekata i aktivnosti koje su relevantne kako za razvoj društva, tako i za razvoj različitih kulturno-umetničkih praksi nezavisnog umetničkog i kulturnog sektora.

Aplikacije se mogu podneti do 20. januara 2023. godine na grants@heartefact.org (narativni predlog projekta i predlog budžeta projekta), dok se za pomoć pri apliciranju, dodatna pitanja i nedoumice zainteresovani mogu obratiti timu projekta Kultura za demokratiju. Više informacija o raspisanom pozivu, uslovima za apliciranje mogu se pronaći na Hartefakt sajtu.

Projekat Kultura za demokratiju ima za cilj da doprinese jačanju nezavisnog kulturnog sektora u Srbiji kako bi isti doprineo većoj društvenoj koheziji i toleranciji na lokalnom nivou. Prva faza projekta traje od oktobra 2021.godine do februara 2025. i podržava ga Vlada Švajcarske u iznosu od EUR 970.000, a sprovodi Hartefakt fond.