Upravljanje

Zgrada Vlade Srbije
Zgrada Vlade Srbije © SCO Serbia

Šta je cilj? Demokratsko, efikasno i delotvorno upravljanje u korist svih građana.


Ko su naši saradnici? Narodna skupština, Vlada, resorna ministarstva, jedinice lokalne samouprave, Stalna konferencija gradova i opština, organizacije civilnog društva i međunarodne organizacije.


Šta će se postići?
Odgovorne i transparentne lokalne samouprave koje obezbeđuju bolje usluge za sve, osnažena zastupljenost i vidljivost svih opština, unapređeni kapaciteti Narodne skupštine i lokalnih samouprava kako bi efikasno odgovorile na potrebe građana, snažnije socijalno uključivanje, bolji kvalitet života i veća informisanost građana kroz aktivno učešće i uključivanje u proces donošenja odluka.

Budžet: 36 miliona evra