Wizyty 2013

Oficjalna wizyta w Polsce Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Nauki i Badań (WBF) Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch

Sekretarz Stanu Inneichen-Fleisch SPPW © Legionowo

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Nauki i Badań Konfederacji Szwajcarskiej, Marie-Gabrielle Inneichen-Fleisch, złożyła oficjalną wizytę w Polsce w dniach 18-19 czerwca 2013 r. Wizyta poświęcona była przede wszystkim dwustronnej współpracy gospodarczej, innowacjom, Szwajcarsko-Polskiemu Programowi Współpracy jak również zagadnieniom w zakresie handlu i inwestycji.

Inneichen-Fleisch towarzyszyła delegacja złożona z przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw z sektora energetyki. Szwajcarska Sekretarz Stanu otworzyła pierwsze Szwajcarsko-Polskie spotkanie przy Okrągłym Stole dot. innowacji i wydajności energetycznej, które zostało zorganizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Szwajcarski Sekretariat ds Nauki, Badań i Innowacji. W dyskusji przy Okrągłym Stole uczestniczyli również przedstawiciele szwajcarskich i polskich instytutów badawczych, którzy rozmawiali o możliwościach współpracy między instytutami oraz sektorem prywatnym.

Wizyta Sekretarz Stanu Inneichen-Fleisch podkreśla zaangażowanie obu krajów w dalszy rozwój dwustronnych stosunków gospodarczych.Sekretarz Stanu spotkała się z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Minister Rozwoju Regionalnego, Elżbietą Bieńkowską.

Szwajcarska Sekretarz Stanu wzięła udział w uroczystym otwarciu budowy Centrum Komunikacyjnego w Legionowie, współfinansowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Zakończenie budowy tej wielofunkcyjnej, nowoczesnej stacji kolejowej poprawi w znaczącym stopniu dojazd do stolicy zarówno mieszkańcom Legionowa jak i powiatu legionowskiego.

Szwajcarskie wspracie pomocowe dla Polski wynosi 489 mln CHF. Do 2017 roku zostanie wdrożonych 58 projektów, przy czym 40% środków finansowych przeznaczonych dla Polski trafiło do najsłabiej rozwiniętych regionów, położonych w południowo - wschodniej Polsce.

Największy jak dotąd szwajcarski dwustronny program stanowi wyjątkową okazję do wzmocnienia dwustronnych kontaktów w obszarach badań, innowacji, środowiska czy opieki zdrowotnej.