Narodziny dziecka

Dlaczego narodziny dziecka muszą być zgłaszane przedstawicielstwom szwajcarskim? Jak należy postępować?

Narodziny w Polsce Państwa córki lub syna nie są automatycznie zgłaszane przez polskie urzędy stanu cywilnego. Do tego są zobowiązani Państwo. Proszę zrobić to możliwie szybko po narodzinach dziecka.

Narodziny dziecka (rodzice w związku małżeńskim)

Proszę postarać się o odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w urzędzie stanu cywilnego miejsca urodzenia i przesłać go do ambasady. Dokument ten nie powinien być starszy niż 6 miesięcy.
Przekażemy go celem dokonania wpisu do gminy pochodzenia. W momencie urodzenia dziecko uzyskuje automatycznie obywatelstwo szwajcarskie, niezależnie od tego, czy matka, ojciec lub czy obydwoje są obywatelami szwajcarskimi. Bez informacji zwrotnej wpis zostaje dokonany zgodnie z prawem. Nie otrzymują Państwo żadnego pisemnego potwierdzenia z gminy pochodzenia o wpisie narodzin.

W przypadku jeśli posiadają Państwo książeczkę rodzinną „Familenbüchlein”, może w niej zostać dokonany wpis o narodzinach dziecka. Proszę przekazać książeczkę wraz z aktem urodzenia. Wpis jest bezpłatny, jeśli następuje w momencie zgłoszenia. W terminie późniejszym jest płatny.
Jeśli życzą Państwo sobie wystawienia dokumentu podróży (paszport lub dowód osobisty), znajdą Państwo niezbędne informacje w części „Paszort/Dowód osobisty”. Dokument podróży może być wystawiony po wpisie do rejestru Infostar lub też w terminie późniejszym.

Narodziny (rodzice nie są w związku małżeńskim)

1. Proszę postarać się o odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w urzędzie stanu cywilnego miejsca urodzenia i przesłać go do ambasady. Dokument ten nie powinien być starszy niż 6 miesięcy. Jeśli ojciec uznał oficjalnie dziecko, nalezy dostarczyć następujace dokumenty:

  • odpis zupełny aktu urodzenia
  • zaświadczenie o uznaniu ojcostwa
  • potwierdzenie obywatelstwa

2. Proszę postarać się w odpowiednim urzędzie stanu cywilnego o następujące dokumenty partnera zagranicznego w oryginale (nie starsze niż 6 miesięcy):

  • odpis zupełny aktu urodzenia matki lub ojca innej narodowości 
  • zaświadczenie o obywatelstwie partnera zagranicznego 
  • zaświadczenie o aktualnym stanie cywilnym partnera zagranicznego w chwili narodzin dziecka

3. Proszę przesłać wszystkie dokumenty do naszej ambasady. Dokumenty są przeznaczone dla Szwajcarii i nie mogą zostać zwrócone.

4. Obywatelstwo szwajcarskie i dokumenty podróży:
Jeśli matka dziecka jest stanu wolnego z obywatelstwem szwajcarskim, dziecko uzyskuje również obywatelstwo szwajcarskie. Jeśli ojciec dziecka jest stanu wolnego z obywatelstwem szwajcarskim i uznał dziecko, uzyskuje ono również obywatelstwo szwajcarskie, jeśli jest urodzone po 1 stycznia 2006 roku. Jeśli narodziny nastąpiły przed 1 stycznia 2006 roku, może ono pod pewnymi warunkami w trybie uproszczonym otrzymać obywatelstwo. Dokładne informacje otrzymają Państwo w ambasadzie.

Jeśli dziecko jest obywatelem Szwajcarii, można złożyć wniosek o dokument podróży (paszport lub dowód osobisty), po tym jak zostanie zerejestrowane w Infostar.

Narodziny (inne przypadki)

Proszę skontaktować się z tą ambasadą i pytać o akta, które są niezbędne do dokonania wpisu o urodzeniu przez gminę w Szwajcarii.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie niemieckiej, francuskiej, włoskiej i angielskiej.